Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Norra Mind Oy Ab
y-tunnus 2688947-7
07800 Lapinjärvi

REKISTERIN NIMI

Norra Mind asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään Norra Mind Oy Ab:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ylläpitoon, asiakkuuden hallinnointiin, ajanvarauksiin, asiakasviestintään sekä markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti asianmukaisesti suojattuna.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää asiakkaan nimen sekä yhteystiedot. Asiakkuuden luonteesta riippuen myös laskutustietoja sekä dataa asiakaskäynneistä voidaan tallentaa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakas ilmoittaa henkilötiedot rekisterinpitäjälle itse joko ajanvarauksen, ostotapahtuman ja uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. Asiakas antaa aina erikseen luvan vastaanottaa uutiskirjeitä ja markkinointiviestejä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

TIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N/ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jotkut IT-palveluntarjoajat voivat kuitenkin säilyttää käyttämiimme järjestelmiin tallennettuja tietoja tai niiden varmuuskopioita EU:n tai ETA:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevilla palvelimilla.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä ja sen käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Ainoastaan rekisterinpitäjällä on pääsy rekisteriin.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu lähettämällä tarkastuspyyntö kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista, oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö mainontaan ja markkinointiin, sekä oikeus tulla poistetuksi rekisteristä.