Läsnäolo- ja stressinhallintakoulutukset työyhteisöille, esimiehille, yrittäjille, opiskelijoille – ihmisille

Jatkuvassa muutoksen tilassa oleva työelämä tuo uudenlaisen haasteen ylläpitää kokemusta merkityksellisestä työstä.
Taito asettua käsillä olevan tehtävän ääreen mahdollistaa mielekkään tuotteliaisuuden tilan syntymisen, keskittyen ja uudenlaisella uteliaisuudella!

Kyky olla läsnä ja taito käsitellä stressaavia tilanteita parantaa vuorovaikutusta työyhteisön sisällä, asiakastilanteissa sekä lisää yleisesti hyvinvointia, työn mielekkyyttä ja tuottavuutta. Ajattelutaidot ovat voimakas työhyvinvoinnin sekä työn tuottavuuden apuväline – ei pinnistämällä ja pakottamalla, vaan innostuen ja omien vahvuuksien löytämisen kautta.